In 1996 heb ik mijn eerste stap gezet naar het verlenen van ondersteunende diensten op het gebied van de wiskunde door een wiskundeboek te gaan vertalen. Inmiddels heb ik een tiental boeken en ander materiaal vertaald en heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid met het redigeren van al dan niet vertaalde wiskunde, het geven van onderwijs en het assisteren van redacties van wiskundebladen.

Zoekt u iemand met een stevige wiskundige achtergrond voor een van de hierboven genoemde diensten? Bekijk dan de informatie onder het kopje Diensten en stuur een bericht met een beschrijving van wat u zoekt.